PUBLICATIES

Een aantal publicaties zijn te downloaden. Je kunt eruit citeren mits je de bron vermeldt. Ik vind het leuk om te weten als je een publicatie download of gebruikt; een kort mailtje daarover stel ik zeer op prijs.

Bel of mail hier voor uitgaven die niet digitaal beschikbaar zijn.


Mieke de Wit, Winteroogst, Den Haag, Laaktheater, 2015

Mieke de Wit, Klank - communityproject Smaak van Laak 2013, Den Haag, Laaktheater 2014

Mieke de Wit, Smaak - communityproject Smaak van Laak 2012, Den Haag, Laaktheater 2013

Mieke de Wit, Proef de Buurt - Community Arts in Tussendijken. Rotterdam, De Theaterstraat, 2009.

Mieke de Wit, 'Negen vrouwen, portretten.' in: Joke van der Zwaard e.a. (red), Dwarse vrouwen, verbindingen en verbeeldingskracht. Amsterdam, Aksant, 2009.

Mieke de Wit en Tonny van Sommeren, Eten is weten - Verhalen, recepten en schilderijen uit het hart van Sterrenburg/Dordrecht. Rotterdam, De Theaterstraat, 2009.

Mieke de Wit, Trots, Gurur, Fakhr, Orgullo - Community Art in Feijenoord: zoveel mensen, zoveel culturen, zoveel soorten trots. Rotterdam, Kosmopolis Rotterdam, 2009.

Mieke de Wit, Eten is Weten - Verhalen rond de kookpotten van Delfshaven. Rotterdam, De Theaterstraat, 2007.

Mieke de Wit en Frans Spierings, 'Vastzitten in de lift - de stad, de sociale liftfunctie en selectieve achterstalling.' In: Notten, Ton (red.) Een omgekeerd generatieconflict? - de jeugd verdient de toekomst. Antwerpen, Garant, 2006, pp. 111 - 119.

(download dit artikel als Word document 55 kB)

Mieke de Wit en Jacintha van Beveren. 'Bewust begroten: gender budgeting in de praktijk.' Lover, jaargang 32, 3, 2005.

Mieke de Wit, Jongens en meisjes in de schijnwerpers - pilot gender mainstreaming en gender budgeting in het jeugdbeleid in de gemeente Rotterdam. Rotterdam, GGD, 2005.

(download dit boek als pdf, 3,08 mB)

Mieke de Wit en Joke van der Zwaard, Windkracht 10 - Frisse ideeën voor voorlichting over geldzaken en Schuldhulpverlening. Rotterdam, Scala, 2005.

(download dit boek als Word document, 1089 kB)

Mieke de Wit en Joke van der Zwaard, Met vallen en opstaan - kleur in de anti-armoedebeweging. Utrecht, Sjakuus, 2004.

(download dit boek als pdf, 1065 kB)

Mieke de Wit , Het kindspoor - zorgprogramma rondom kinderen die getuige zijn van relationeel geweld. Utrecht, projectgroep VeiligHuis, 2004.

Mieke de Wit en Joke van der Zwaard, 'De eenkennigheid van het buurthuis.' Tijdschrift voor de Sociale Sector, 3, 2004.

Mieke de Wit, Voorbij Vleuten - jeugdbeleid in Oud-Beijerland. Oud-Beijerland, gemeente Oud-Beijerland, 2004.

Mieke de Wit, Saskia de Bruijne, Nico Goezinne, Marc Eikelenboom, Who's afraid of...? een onderzoek naar culturele diversiteit in het amateurtheater in negen steden. Amsterdam, Theaterwerk.nl, 2002.
(download dit onderzoek als Word document 328 kB)

Mieke de Wit,Theaterdromen worden werkelijkheid - een handreiking voor theatermakers met ambities. Amsterdam, Theaterwerk.nl 2002.

Mieke de Wit , Zorgprogramma VeiligHuis - zorgprogramma rondom relationeel geweld. Utrecht, projectgroep VeiligHuis, 2001.

Mieke de Wit en Nico Goezinne, Voorbij de streep - onderzoek naar de wensen omtrent opvoedingsondersteuning in deelgemeente Noord. Rotterdam, CS2T, 2001.
(download dit onderzoek als pdf 849 kB)

Mieke de Wit en Iris Meerts, Dagelijkse Besognes - dagindeling in de Provincie Zuid-Holland met aanknopingspunten voor provinciaal beleid in het Groene Hart/Midden-Holland. Den Haag, Provincie Zuid-Holland, 2001.

Mieke de Wit, 'We moeten blijven vechten voor onze kinderen - werken met zelforganisaties ter vergroting van de ouderbetrokkenheid.' In: Vernieuwing - tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, jaargang 59, nummer 8/9, oktober/november 2000.

Mieke de Wit, Zes interviews met uitkeringsgerechtigden. In: Om sociale rechtvaardigheid - de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Utrecht, Alliantie voor sociale rechtvaardigheid, 2000.

Mieke de Wit en Saskia de Bruijne, De hand boven het kind - vooronderzoek naar opvoedingsondersteunende preventieprojecten voor allochtone ouders op het terrein van verslaving. Utrecht, Forum, 2000.

(download dit onderzoek als Word document 238 kB)

Rolina Redmond. (eindredactie Mieke de Wit), Doorvragen en Doorleren - en verkennend onderzoek naar de zorgbehoefte en hulpverlening aan zwarte en migrantenvrouwen met geweldservaringen binnen relaties in Utrecht. Utrecht, Vrouwenopvang Utrecht, 1999.

Mieke de Wit,, De Sleutel, beleidsplan 1999 - 2002. Rotterdam, Emancipatiebureau Riet Hof, 1999.

Mieke de Wit,, Markt voor woonparken. Ede/Amersfoort, Crow/Werkgroep '2duizend, 1998

Mieke de Wit,, Toekomst van migrantenmeiden - een onderzoek naar trends onder migrantenmeiden en hun wensen ten aanzien van gemeentelijk beleid. Utrecht, gemeente Utrecht, dienst Welzijn, 1998.
(download dit onderzoek als Word document 435 kB)

Mieke de Wit, Een bruisend Scalp, beleidsplan 1998 - 2001. Rotterdam, Scalp, 1998.

Mieke de Wit en Maaike de Graaff, Tijd voor diversiteit. Amsterdam, Bureau Boven, Gemeenten Den Haag, Leiden, Rotterdam, 1997.

(download deze brochure als Word document 153 kB)

Mieke de Wit, Kiezen voor diversiteit. Amsterdam, Bureau Boven, Emancipatiebureaus Amsterdam, Den Haag, Rotterdam.

(download deze folder als Word document 21kB)

Mieke de Wit en Maaike de Graaff, Kennis, Initiatief en Kracht - evaluatie van drie jaar emancipatieondersteuning zmv-vrouwen door project Aisa. Utrecht, project Aisa, 1997.

Mieke de Wit, Dagelijkse mobiliteit - naar een integrale benadering. Project Emancipatie, Milieu & Mobiliteit, 1997.

Mieke de Wit en Saskia de Bruijne, Geef de jeugd de ruimte. Rotterdam, Deelgemeente Noord, 1997.

Mieke de Wit, Vrouwen met politieke ambities. Amsterdam/Rotterdam, IPP/Emancipatiebureau Riet Hof, 1996.

Mieke de Wit, Minder auto's, meer mobiliteit - een aanzet tot discussie. Project Emancipatie, Milieu & Mobiliteit, 1996.

Mieke de Wit en Maaike de Graaff, Handleiding effectmeting voor de gemeente. Zaanstad, 1996.
(download deze handleiding als Word document 153 KB)

Mieke de Wit en Maaike de Graaff, Emancipatie effectmeting, de effecten van het emancipatiebeleid van de gemeente Zaanstad in de bestuursperiode 1990-1994. Zaanstad, 1996.

Mieke de Wit, 'Als je vrouwenmishandeling goed aanpakt, krijg je een beter politieprodukt - interview met Georgine Acton.' In: Vrouw & Gezondheidszorg, jaargang 4, nummer 6, november/december 1995.

Mieke de Wit, 50/50 Vrouwen bouwen aan Rotterdam 1945-1995. Rotterdam, dienst Stedebouw + Volkshuisvesting, 1995.

Mieke de Wit, 'Vrouwelijke verpleegkundigen krijgen te weinig kansen, maar grijpen ze ook te weinig - interview met Huda Huijer Abu-Saad.' In: Vrouw & Gezondheidszorg, jaargang 4, nummer 5, september/oktober 1995.

Mieke de Wit (red.), Politieke Vernieuwing & Sekse. Amsterdam, IPP, 1995.

Mieke de Wit, 'Het gevaar is dat we organisaties te vroeg opdoeken - interview met Els Borst-Eilers.' In: Vrouw & Gezondheidszorg, jaargang 4, nummer 4, augustus 1995.

Mieke de Wit, 'We moeten laten weten wat nog acceptabel is - interview met Joke Lanphen.' In: Vrouw & Gezondheidszorg, jaargang 4, nummer 3, mei/juni, 1995.

Mieke de Wit, Zes brochures over volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Rottterdam, Dienst Stedebouw + Volkshuisvesting. 1994/1995.

Mieke de Wit, 'Mannen verdringen hun emoties, negeren signalen en vallen in één klap dood neer - dat zou nu eens geproblematiseerd moeten worden - interview met Jozien Bensing.' In: Vrouw & Gezondheidszorg, jaargang 4. nummer 2, maart/april 1995.

Mieke de Wit, Van inspraak naar samenspraak - een verkennend onderzoek naar de wijze waarop vrouwenorganisaties te betrekken bij gemeentelijke beleidsontwikkelingen. Amsterdam, gemeente Amsterdam/CVE, 1994.

Mieke Wit, 'Codependency in relaties met druggebruikers.' In: Vrouw & Gezondheidszorg, jaargang 3. nummer 4, augustus 1994.

Mieke de Wit, De Gedeelde Werkelijkheid - Utrechts emancipatiebeleid in toekomstperspectief. Utrecht, Gemeente Utrecht, 1993.

Mieke de Wit, Gemeenten Kiezen voor Emancipatiebeleid. Utrecht, LVE, 1993.

Mieke de Wit en Annelies. van der Schatte Olivier, Wegwijzer Emancipatiedeskundigheid - de kortste weg. Den Haag, VNG-uitgeverij, 1992.

Mieke de Wit, 'Doe het eens met een ander - emancipatiebeleid en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.' In: Graaff, M. de (red.), Praktijkboek Emancipatiebeleid. Den Haag, VNG-uitgeverij, 1992.