PRESENTATIE en ORGANISATIE

 

U zoekt iemand die een gesprek over de nieuwe koers leidt, of een werkconferentie, symposium, gesprek met de zaal. Bel of mail ons door hier te klikken!

Ook organiseren wij bijeenkomsten. Voorbeelden hiervan zijn:

Conferentie Community Art - Wijkeconomie, herstructurering en imago van wijken.

In deze conferentie is onderzocht onder welke voorwaarden (do's / don'ts) kunst- en cultuurprojecten een stimulerende en positieve rol kunnen spelen bij:
- Imagoverbetering wijken:
- Herstructurering wijken:
- Versterking buurtbinding:
- Versterking wijkeconomie.
Publicatie beschikbaar.

Conferentie Wijkkracht, burgerschapsvorming en substedelijke netwerken in samenwerking met Com.wonen, Disck, Rabobank en Woonbron.

De deelnemers zijn in groepjes de wijk in getrokken om met mensen te praten en een project te ontwikkelen dat de wijkkracht versterkt. Een jury is bijeen gekomen om het beste project te selecteren. Er zijn twee winnende projecten uit de bus gekomen: De Vertaalpaal en Buitenkunst met Jongeren. Deze projecten zijn gerealiseerd door samenwerkingspartners.

Voor een reportage over de middag van Antenne kunt u hier klikken.

Conferentie Kunst en Cultuur in de wijk, in samenwerking met SONOR, organisatie voor opbouwwerk.
Over het nut, de waarde en het effect van cultuurprojecten voor samenlevingsopbouw.

Conferentie Zijn of Welzijn, da's de vraag in opdracht van het Kenniscentrum Sociaal Investeren Rotterdam;

Conferentie Sociaal investeren in de toekomst van MiniMa.

Negen bijeenkomsten rondom het onderzoek Met hulp van vriendinnen - moeders uit lage inkomensgroepen over rondkomen en vooruitkomen van Joke van der Zwaard;

Zuid-Hollandse Manifestatie Vrouwenarbeid Honderd jaar later, vier bijeenkomsten in het kader van 100 jaar aandacht voor vrouwenarbeid.

Congres De Vrouwen Komen Er Aan over politieke participatie van vrouwen.

Congres Vrouwen kiezen in de Politiek.

Congres Spelen met beelden - over het imago van gemeentelijk emancipatiebeleid.