ONDERZOEKEN


Afgerond:

(door hiernaast op publicaties te klikken, kunt u een aantal onderzoeken downloaden. Bel of mail door hier te klikken voor publicaties die niet digitaal beschikbaar zijn)

Integratie en emancipatie van vrouwelijke huwelijksmigranten met Joke van der Zwaard en in samenwerking met Stimulans en Donna Daria te Rotterdam.

Pilot gender mainstraiming en gender budgeting voor de gemeente Rotterdam, 2004/2005.

Voorlichting over geldzaken en schuldhulpverlening samen met Joke van der Zwaard voor Scala Rotterdam, 2004.

Interculturalisering van de anti-armoedebeweging samen met Joke van der Zwaard voor Sjakuus/Sociale Alliantie, 2002/2003.

Wensen en knelpunten van allochtone theatermakers voor Theaterwerk.nl, 2002.

Wensen op het gebied van opvoedingsondersteuning in Deelgemeente Noord (Rotterdam), 2001.

Aanknopingspunten voor provinciaal beleid op het gebied van dagindeling voor de Provincie Zuid-Holland, 2000.

Voorlichting over verslaving gericht op allochtone ouders voor Forum, 2000.

Migrantenmeiden voor de gemeente Utrecht, 1997.

Evaluatie project Aisa voor zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen, 1997.

Effectmeting van beleid in de gemeente Zaanstad, 1996;

Participatie van vrouwenorganisaties aan de beleidsontwikkeling in de gemeente Amsterdam, 1993/1994;


Toekomstige invulling van het gemeentelijk emancipatiebeleid in de gemeente Utrecht, 1993.